PočetnaVestiEkonomija/BIZOD 1. FEBRUARA VEĆA NOVČANA NAKNADA ZA NEZAPOSLENE

OD 1. FEBRUARA VEĆA NOVČANA NAKNADA ZA NEZAPOSLENE

Od 1. februara ove godine, nezaposleni građani u Srbiji mogu očekivati veće iznose novčane naknade, kako dnevne, tako i mesečne, prema novim odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Nacionalna služba za zapošljavanje uskladila je osnovice naknada sa indeksom potrošačkih cena za prethodnu godinu, što će rezultirati povećanjem iznosa koji primalac novčane naknade može očekivati.

Prema najnovijim informacijama, dnevna novčana naknada će iznositi 1.407 dinara, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodne iznose. Osim toga, najniži mesečni iznos novčane naknade će biti 31.503 dinara, dok će najviši iznos iznositi 73.029 dinara. Ova povećanja direktno će uticati na poboljšanje finansijske situacije nezaposlenih građana koji ostvare pravo na ovo primanje.

Osnovica dnevne naknade, ključni faktor pri obračunu novčane naknade, usklađena je sa 7,6% indeksom potrošačkih cena za 2023. godinu. Ova usklađenost sa inflacijom ima za cilj obezbediti da nezaposleni dobiju pravednu novčanu podršku, uzimajući u obzir ekonomske promene.

Lični koeficijent, koji se koristi pri obračunu dnevne naknade, varira od osobe do osobe i zavisi od prethodnih primanja u poslednjih 12 meseci. Ovaj odnos između ukupne zarade i prosečne godišnje zarade u Srbiji pruža pravedniji pristup u određivanju visine novčane podrške za svakog pojedinca.

U novembru 2023. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje zabeležila je 27.854 korisnika novčane naknade. Tokom cele prošle godine, najviše korisnika evidentirano je u februaru – 30.872, dok je najmanje korisnika zabeleženo u novembru iste godine. Raznolikost po gradovima pokazuje da je najveći broj korisnika iz Beograda, sa 3.920, dok su filijale u Gnjilanu i Kosovskoj Mitrovici imale najmanje korisnika.

Ovo povećanje iznosa novčane naknade predstavlja korak ka boljem materijalnom položaju nezaposlenih građana i prilika za podizanje kvaliteta života tokom perioda traženja novog zaposlenja.

RELATED ARTICLES
Continue to the category

ODGOVORI

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde