PočetnaVestiEkonomija/BIZOJAČAVANJE PRAVA RADNIKA NA INFORMACIJE I KONSULTACIJE U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA

OJAČAVANJE PRAVA RADNIKA NA INFORMACIJE I KONSULTACIJE U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA

Evropski radnički saveti, ključni mehanizam zaštite prava radnika u multinacionalnim kompanijama, dobijaju podršku kroz predložene izmene direktive Evropske komisije. Nedavno predstavljeni predlog revizije direktive o evropskim radničkim savetima ima za cilj osigurati poštovanje prava radnika na informacije i konsultacije o strateškim odlukama menadžmenta u tim kompanijama, prema informacijama Evropske konfederacije sindikata (EKS).

Prema predloženim izmenama, direktiva jasno definiše odluke koje zahtevaju konsultacije sa radničkim savetima pre nego što se donesu od strane menadžmenta kompanija. Takođe, ističe se važnost obezbeđivanja odgovarajućih finansijskih sredstava za radničke savete kako bi ispunili svoju ulogu. Međutim, EKS ukazuje na potrebu proširenja sankcija na franšize, kako bi se osiguralo da i kompanije poput Mekdonaldsa poštuju nadležnosti radničkih saveta.

Evropski radnički saveti su ključni u situacijama gde se strateške odluke donose na evropskom nivou, a ne na lokalnom ili nacionalnom. Njihova uloga je osigurati da se poštuju prava radnika na informacije i konsultacije u velikim multinacionalnim kompanijama.

Iz EKS-a naglašavaju da trenutna direktiva nije dovoljno snažna, ne pruža pravovremene informacije niti adekvatne sankcije za kršenje prava radničkih saveta od strane multinacionalnih kompanija. Izabela Šoman, zamenica generalnog sekretara EKS-a, opisuje postojeću direktivu kao „krezubi tigar“ koji se zloupotrebljava, ističući da je hitno potrebna jača direktiva kako bi se zaštitila prava radnika.

Šomanova dodatno ističe da jača direktiva igra ključnu ulogu u uspešnoj tranziciji ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji, navodeći da radnici imaju veću verovatnoću da će pozitivno ocenjivati uticaje veštačke inteligencije ako su im pružene informacije i konsultacije putem sindikata.

U narednoj fazi, Evropski parlament i Evropski savet imaju priliku doprineti daljim poboljšanjima direktive, čime se dodatno osnažuje uloga radničkih saveta u zaštiti prava radnika u multinacionalnim kompanijama.

RELATED ARTICLES
Continue to the category

ODGOVORI

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde