PočetnaIstočna SrbijaBorSAOPŠTENJE GRUPE GRAĐANA „GLASNO ZA OMLADINU“ POVODOM REBALANSA BUDŽETA I FUNKCIONISANJA LOKALNE...

SAOPŠTENJE GRUPE GRAĐANA „GLASNO ZA OMLADINU“ POVODOM REBALANSA BUDŽETA I FUNKCIONISANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Saopštenje GG „Glasno za omladinu“ objavljujemo u skraćenom obliku.

Bor, 4. jul Usvajanjem rebalansa budžeta čelnici grada Bora su pokazali da im je forma bitnija nego sama suština. Prevashodno, nejasno je zašto su uvećana sredstva, za sanaciju vrtića u Zlotu, za tačno 20.000.000 dinara. Osnovno pitanje je koji su se tržišni uslovi promenili za sedam meseci u odnosu na period usvajanja budžeta za 2022. godinu, te je na početku godine to moglo biti obavljeno za 9.891.373,00, dok je sada potrebno skoro 3 puta više. Smatramo, da su ova sredstva mogla biti iskorišćenja za druge projekte u Zlotu jer su izdvojena sredstva sasvim dovoljna za adaptaciju prostora tih dimenzija.

Sledeća nelogičnost ogleda se u činjenici da se ne poštuje projektovana modifikovana Grapenberg metoda za otkopavanje rudnog tela „Borska Reka“, te je jedina alternativa u daljem otkopavanju primena neke metode sa zarušavanjem rude i pratećih stena. U tom slučaju Opšta bolnica Bor je u zoni uticaja podzemnih rudarskih radova, te se ona mora izmestiti. Izdvajanje 24.598.800,00 dinara samo za projektu dokumentaciju rekonstrukcije, sanacije i adaptacije iste je nesvrsishodno. Prvi problem ogleda se u činjenici da je svakako previše novca odvojeno za samu dokumentaciju, dok je drugi i možda bitniji, neodrživost ovog projekta. Naime, potrebno je izmestiti Opštu bolnicu Bor, a ne rekonstruisati trenutnu zgradu. Grad Bor mora da dobije novu bolnicu i u tome treba da učestvuju privredni subjekti u gradu Boru, a pogotovu oni koji najviše narušavaju zdravlje građana. Takođe, Republika Srbija mora da učestvuje u ovakvom projektu.

Posebno je zabrinjavajuće da je predviđen utrošak od 21.972.612,00 dinara za investiciono održavanje ograde predškolske ustanove „Bambi“. Prevelika suma za objekte ovih razmera.
Nejasna je i čienjnica da se Akva park gradi na mestu gde postoji polularno mesto za okupljanje mladih, i nejasna je logika zašto Akva park mora da bude pored sadašnjih bazena. Samo je potrebno pronaći novu lokaciju za akva park i na taj način ništa ne bi moralo biti rušeno.

Isto važi i za stadion FK „Rudar“. Umesto da se tržni centar gradi na mestu predviđenom za novi stadion, mi imamo rušenje starog, gradnju novog i izgradnju tržnog centra. Pre svega, nema potrebe za izgradnjom novog tržnog centra, već je potrebno rešiti imovinsko-pravne odnose u odnosu na „Kapiju grada“. Na taj način rešila bi se tri problema: Ruglo na ulazu u grad, ne bi se utrošila sredstva za izgradnju novog stadiona, a prazan prostor kod Ekonomske škole mogao bi biti utrošen za druge projekte.

Stanovnici sela Gornjana u reonu „Velika Kulma“ zaslužuju asfaltirani put. Pored toga što tamo žive, kako mlade osobe, tako i starije, ovaj pravac povezuje dve značajne saobraćajnice: put Bor-Vlaole-Majdanpek i put Bor-Crnajka-Donji Milanovac, te bi asfaltiranje ovog puta bilo značajno i za regionalni saobraćaj.

I na kraju, pozivamo sve sugrađane da pomognu porodici Sokočanin, porodici koja je ostala bez krova nad glavom, a član porodice je dete sa cerebralnom paralizom, uplatom sredstava na dinarski namenski račun UG „Glasno za omladinu“ 160-6000001458334-38 kod Banka Intese, ili na račun GG „Borci za Bor“ 330-32001863-56 kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA. Svrha uplate je „Pomoć porodici Sokočanin“.

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category

ODGOVORI

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde