PočetnaVestiDruštvoZAJEDNIČKI UN PROGRAM PRO STARTOVAO SA SPROVOĐENJEM AKVNOS - 99 GRADOVA I...

ZAJEDNIČKI UN PROGRAM PRO STARTOVAO SA SPROVOĐENJEM AKVNOS – 99 GRADOVA I OPŠNA U SRBIJI ĆE MOĆI DA DOBIJE PODRŠKU

Srbija, 27. maj – Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ počeo je sa realizacijom akvnos koje će doprine unapređenju lokalnog upravljanja, socijalne uključenos i upravljanja zaštom životne sredine i na taj način poboljša kvalitet života građana i građanki u 99 gradova i opšna iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, istaknuto je na događaju koji je održan 25. maja 2023. godine u Beogradu.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković je na svečanos povodom početka programa PRO, koji zajednički sprovode agencije UN u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, istakao da se njime pruža podrška socijalnoj integraciji ugroženih kategorija, a posebno da se pomaže socijalno uključivanje u društvo onih kojima je pomoć potrebna, čime se osigurava da je naše društvo inkluzivno i jednako otvoreno za sve.

Jedan od prioritetnih ciljeva ministarstva na čijem sam čelu jeste razvoj usluga socijalne zašte u lokalnoj zajednici, osnaživanje pojedinaca i porodica u krizi, ali i socijalna inkluzija u samu zajednicu. Program PRO je koncentrisan na podršku jedinicama lokalne zašte u procesu socijalnog uključivanja i uveren sam da će doprine unapređenju kvaliteta života građana u Srbiji”, rekao je Selaković.

Ukupno 99 gradova i opšna u Šumadiji, zapadnoj, istočnoj i južnoj Srbiji moći će da dobije podršku programa PRO, a konkretni rezulta planirano je da budu posgnu kroz izgradnju kapaciteta jedinica lokalne samouprave, unapređenje elektronskih usluga i otvorenih podataka, jačanje lokalnih organizacija civilnog društva i veće učešće mladih u Zelenoj agendi, kazala je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Mila Stanković.

Usluge koje su najprioritetnije da se ocene sa aspekta zadovoljstva građana na lokalu su administravne i komunalne, i usluge iz oblas obrazovanja i socijalne zašte. Upravo u sklopu programa PRO će se sproves ispivanje javnos o stepenu zadovoljstva uslugama na lokalnom nivou. Istraživanje sprovodimo kako bismo nakon njega mogli da podržimo lokalne samouprave da osnaže i ojačaju tačno one oblas koje građani budu prepoznali da su neophodne da se poboljšaju“, najavila je Stanković.

Na svečanos povodom obeležavanja početka programa obrala se i državna sekretarka Ministarstva zašte životne sredine Sandra Dokić i istakla da je jačanje kapaciteta na lokalnom nivou i uključivanje svih ostalih ranjivih grupa nešto što je za smanjenje zagađenja vazduha, kao i upravljanje otpadom i otpadnim vodama preko potrebno.

Sandra Dokić, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine

Program PRO može da nam pomogne da uključimo neformalne sakupljače otpada u legalne tokove i upravo je socijalno preduzetništvo nešto što vidimo da ima izuzetno veliki potencijal u budućnos. Ministarstvo neformalne sakupljače sagledava sa dva aspekta, sa jedne strane da oni zaista doprinose unapređenju zašte životne sredine, a sa druge strane da je izuzetno važno da oni kao ranjive grupe imaju adekvatnu zaštu i da ostvaruju sva ostala prava”, rekla je Dokić.

Uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske u vrednos od 9 miliona evra, program PRO će do kraja 2026. godine sprovodi akvnos izgradnje kapaciteta, tehničku podršku i obezbedi bespovratna sredstava za projekte lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Ovaj inovavni program je kreiran zajedno sa Vladom Srbije, lokalnim partnerima i čeri UN agencije kako bi se pružio odgovor na potrebe građana i građanki na lokalnom nivou u tri prioritetne oblas. Zahvaljujem se svim partnerima na akvnom učešću u pripremi ove ambiciozne i veoma važne intervencije koja predstavlja vodeći program Švajcarske strategija saradnje sa Srbijom“, istakao je šef saradnje Ambasade Švajcarske Ričard Koli.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob rekla je da ovaj program ima za cilj kreiranje rešenja za bolji pristupa uslugama za marginalizovane grupe i dodala da se veliki deo Agende 2030 odnosi na borbu prov onoga što se naziva trostrukom planetarnom krizom, a koja se odnosi na zagađenje, klimatske promene i ugrožavanje biodiverziteta.

Korisnici podrške biće i lokalne samouprave, uključujući njihove zaposlene, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, škole i predškolske ustanove, kao i lokalne organizacije civilnog društva. Program PRO će obezbedi nacionalno vlasništvo i održivost usklađivanjem sa zakonima o nacionalnim strategijama i akcionim planovima i ovo je važna prilika da se zakonodavni okvir koji je razvijan u protekle 3 godine pretvori u akciju na lokalnom nivou tako da se zaista desi promena u životu ljudi“, zaključila je Žakob.

Deo sredstava švajcarskog donatora opredeljen je za sprovođenje komplementarnih akvnos velikog projekta za upravljanje čvrsm otpadom koji sprovodi Ministarstvo za zaštu životne sredine, a finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj i Francuska agencija za razvoj.

Jelena Čeperković, pomoćnica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj

Pružanje podrške ranjivim grupama, a posebno neformalnim sakupljačima otpada je prepoznato kao prilika za ostvarivanje sinergije i uspostavljanje partnerstva EBRD i AFD sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnji i UN agencijama kroz program PRO i ova saradnja nam je od izuzetnog značaja”, istakla je pomoćnica direktora Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji Jelena Čeperković.

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Serbian SR English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Romanian RO German DE
Prethodni članak
Sledeći članak